Har du funderat på det här med offerrollen?

Offerrollen är ett fängelse som vi sätter oss själva i genom att lägga ansvaret för det som händer oss utanför oss själva. Den kortvariga vinsten är att vi kan betrakta oss som oskyldiga och vi behöver inte ta ansvar för det som händer utan kan skylla på livet, omständigheter eller andra människor.

Den långsiktiga kostnaden blir att vi frånsäger oss möjligheten att själva påverka våra liv. Det blir som ett fängelse där vi upplever oss som helt styrda av krafter utanför oss själva. Fängelsegallret består av vår egen upplevelse av att inte kunna påverka det som händer och sker runt omkring oss.

Vi är fångade i vår egen brist på ansvar och ser ingen väg ut. Det gör oss uppgivna och ganska ofta bittra och arga, även om vi döljer ilskan i tårar eller andra mer tillåtna känslor.

Så vi står där innanför vårat inbillade galler och ser livet och dess möjligheter att rinna förbi oss utan att förstå att vi bara behöver ta klivet ut och börja ta ansvar. Säga ja när vi menar det och nej när vi menar det. Börja se att våra handlingar påverkar det som händer oss och att vi kan påverka vårt liv genom våra handlingar.

Att vara ett offer är som att stänga in sig själv bakom ett bakom ett galler som inte finns och lämna över nyckeln till ingen och sedan bli arg, ledsen och uppgiven för att ingen släpper ut dig.